Briefumschlag, Rückseite

Briefumschlag, Vorderseite

Opruff!

Léif Lieser,
 
Mär probéieren eng Transkriptioun vun dësem Bréif ze maachen, mee dofir bräichte mer är Hëllef.
Wann der Loscht hutt, kënnt der Iech d'Bréiwer ukucken an eis hëllefen di feelend Wierder ze fannen.

Op dësem Link fannt der en Dokument an dat där är Virschléi androe kënnt. Där dierft ären Numm och gären an d'Lëscht vun deene setzen, déi mat um Dokument geschafft hunn.

OPRUFF!

Léif Lieser,
well dat esou gutt geklappt huet, hu mer en neit "Rätsel" fir iech.

19319593d565096a74af6f176396c7ca88774f_.jpeg

Op dëser Foto gesitt der eng Vignette, déi 1912 fir d’Aweiung vum Escher Parc gemaach gouf. Weess een vun Iech eppes méi Genaues zu där Vignette? oder zur Aweiung vum Park?

Hei ass e Link op en Dokument, wou der är Kommentare kënnt dobäischreiwen: